Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 15:50 Giraldos
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Förändring av föredragningslistan

 •   3

  Kravprofil för ny kommundirektör

 •   4

  Remiss: En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning

 •   5

  Folkhälsostrategi – Hörbys folkhälsopolitiska program 2019–2021

 •   6

  Budget 2019 och förslag på åtgärder, socialnämnden

 •   7

  Revidering av handlingsplan 2018 – boende för nyanlända

 •   8

  Återrapport om projekt Lågehallarna; begäran om tillskott av investeringsmedel

 •   9

  Återrapport: Handlingsplan för fastigheten Osbyholm 1:112

 •   10

  Svar på samråd om utbyggnadsförslag för planerad stamnätsförbindelse mellan Sverige och Tyskland, Svenska kraftnät (Hansa PowerBridge)

 •   11

  Ansökan om igångsättningstillstånd, inventarier äldreboende

 •   12

  Finansiering av ombyggnation av externt inhyrd lokal på Bosjö 17, Nygatan 32

 •   13

  Medborgarlöfte i Hörby kommun

 •   14

  Rapport om det ekonomiska läget i barn- och utbildningsnämnden samt arbetet med effektivisering av modersmålsundervisningen

 •   15

  Information om lagen om offentlig upphandling

 •   16

  Verksamhetsberättelse 2018 – Kommunstyrelsen

 •   17

  Årsrapport/Bokslut 2018 Mittskåne vatten

 •   18

  Revidering av kommunfullmäktiges beslut 2018-11-26, § 210, VA-taxa med avseende på ekonomiadministration

 •   19

  Information om ekonomiavdelningens kontrollfunktion

 •   20

  Revisionsrapport gällande granskning av kultur- och fritidsaktiviteter för alla

 •   21

  Initiering av ärende om larm i kommunens fastighetsbestånd

 •   22

  Information: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

 •   23

  Initiering av ärende om effektivisering av fordonsparken i Hörby kommun

 •   24

  Val av stämmoombud och ersättare till Hörby kommuns industrifastighets AB

 •   25

  Val av stämmoombud och ersättare till Hörbybostäder AB

 •   26

  Val av stämmoombud och ersättare till Inera AB

 •   27

  Val av stämmoombud och ersättare till IT-kommuner i Skåne AB

 •   28

  Val av stämmoombud och ersättare till Kommunassurans Syd Försäkrings AB

 •   29

  Val av stämmoombud och ersättare till Kommuninvest AB

 •   30

  Val av stämmoombud och ersättare till Kraftringen Energi AB

 •   31

  Val av stämmoombud och ersättare till Mellanskånes Renhållnings AB

 •   32

  Val av stämmoombud och ersättare till södra Skånes skogsbruksområde

 •   33

  Val av stämmoombud till Helgeåns vattenråd

 •   34

  Val av stämmoombud till Ringsjöns vattenråd

 •   35

  Val av stämmoombud till Österlens vattenråd

 •   36

  Information från kommundirektören

 •   37

  Information från kommunstyrelsens ordförande

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.