Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-13

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - Giraldos
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Information om EU-bidrag

 •   4

  Medborgarlöften 2019

 •   5

  Initiering av ärende om larm i kommunens fastighetsbestånd

 •   6

  Information: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

 •   7

  Information om handlingsplan angående kommunens arbete med hedersrelaterat våld och förtryck

 •   8

  Initiering av ärende angående civilförsvaret och krishantering m m

 •   9

  Information om drogförebyggande arbete

 •   10

  Tillgänglighetsprogram för Hörby kommun – förslag till samrådsremiss

 •   11

  Remiss Energiplan för Lunds kommun med åtgärder 2019-2026

 •   12

  Synpunkter på förslag till detaljplan för Solvik 2 - 4 samt del av Sandbäck 418 m.fl. "Handelsområdet Sjöbo väst"

 •   13

  Information om Kvarndammen Osby 28:1

 •   14

  Information om kravprofil för ny kommundirektör

 •   15

  Beslut: Avgifter inom LSS-verksamheten

 •   16

  Information om Skåne Nordosts arbete med ny färdplan

 •   17

  Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2019

 •   18

  Information: Intern kontroll 2019 för nämnderna

 •   19

  Förvärv av fastigheten Hedenlunda 5 och 3 (Vallgatan 2A–B)

 •   20

  Undertecknande av avtal, andra handlingar och skrivelser m.m.

 •   21

  Erbjudande om inlösen av B-aktier i Hörby kommuns Industrifastighets AB

 •   22

  Initiering av ärende om pendlarparkering stationsläge Ringsjövägen

 •   23

  Information från kommundirektören

 •   24

  Information från kommunstyrelsens ordförande

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.