Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott
09:30 - 14:30 Giraldos
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Förändring av föredragningslistan

 •   3

  Initiering av ärende om närtrafiken

 •   4

  Information om reviderad tidplan för framtagande av energi- och klimatplanen

 •   5

  Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

 •   6

  Besvarande av motion från Susanne Meijer (S) angående psykiatrisjuksköterska

 •   7

  Besvarande av motion från Gert Nygren (SPI) om ett förtydligande av kommunfullmäktiges beslut för Önnebo

 •   8

  Information om handlingsplan angående kommunens arbete med hedersrelaterat våld och förtryck

 •   9

  Information om EU-bidrag

 •   10

  Återrapport: Förslag till ändring av ägardirektiv för Hörbybostäder AB och Hörby Industrifastighets AB

 •   11

  Medborgarlöften 2019

 •   12

  Redovisning av obesvarade motioner

 •   13

  Redovisning av obesvarade medborgarförslag

 •   14

  Återrapportering av nämndernas beslut i medborgarförslag

 •   15

  Barnbokslut för Hörby kommun 2018

 •   16

  Årsredovisning för Hörby kommun 2018

 •   17

  Budget 2020 och planer 2021-2022 för kommunstyrelsen

 •   18

  Igångsättningstillstånd – Inköp av AV-utrustning, Hörbysalen

 •   19

  Socialnämndens begäran om utökat kommunbidrag för 2019

 •   20

  Ansökan om förordnande som borgerlig vigselförrättare

 •   21

  Information från kommundirektören

 •   22

  Information från kommunstyrelsens ordförande

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.