Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 12:20 Giraldos
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Information från IT-kommuner i Skåne AB

 •   4

  Policy för rökfri arbetstid

 •   5

  Information om larm i kommunens fastighetsbestånd

 •   6

  Utredning av närtrafiken; återrapport om uppdragsbeskrivning

 •   7

  Information om transportprojekt Kommunförbundet Skåne, fossilbränslefria uppstartskommuner

 •   8

  Markanvisningsavtal - Försäljning av tomtmark, Östanå 3, Klockaregården

 •   9

  Beslut om fiskevårdsåtgärder i Hörbyån

 •   10

  Samråd om förslag till havsplaner för Sverige

 •   11

  Reglemente för Hörby kommuns revisorer

 •   12

  Besvarande av motion från Jens Rosberg (-) angående införande av tjänstegaranti

 •   13

  Initiering av ärende om modersmålspolicy

 •   14

  Besvarande av motion från Eva-Lena Danell Törnkvist (V) m.fl. angående naturbruksområdet Karnas Backe (KF)

 •   15

  Initiering av ärende om översyn av rutiner för fastställande av markpriser

 •   16

  Verksamhetsinriktning på Önnebo

 •   17

  Ändring av kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-02-27, § 82

 •   18

  Information från kommundirektören

 •   19

  Information från kommunstyrelsens ordförande

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.