Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-24

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 15:55 Giraldos
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Förändring av föredragningslistan

 •   3

  Reglemente för Hörby kommuns revisorer

 •   4

  Återrapport ang. Osbyholm 1:112, Engströmsmarken

 •   5

  Remiss – Lite mer lika, Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting, SOU 2018/74

 •   6

  VA-taxa 2020 Hörby kommun

 •   7

  Budget 2020 och planer 2021–2022 för Hörby kommun

 •   8

  Motion från Kristina Hansen (KD) gällande väktare i Hörby

 •   9

  Motion från Stefan Borg (SD) angående förstärkning i trygghetsarbetet genom ronderande väktare

 •   10

  Motion från Birger Larsson (L) gällande införande av trygghetsvakter

 •   11

  Information om Rättviksmodellen

 •   12

  Information från ledningsgruppen om det ekonomiska läget 2019

 •   13

  Årsredovisning från stiftelsen Ulla och Bo Rignells minnesfond

 •   14

  Information om krisledningsnämnden

 •   15

  Motion från Susanne Meijer (S) angående psykiatrisjuksköterska

 •   16

  Ansökan om vasshuggningsbidrag, Sjöbergasjöns fiskevårdsområdesförening

 •   17

  Ändring av kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-02-27, § 82

 •   18

  Initiering av ärende om uppropet 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020

 •   19

  Initiering av ärende om regler för flaggning vid kommunens anläggningar

 •   20

  Initiering av ärende om igångsättningstillstånd

 •   21

  Initiering av ärende om e-petitioner vid medborgarförslag

 •   22

  Initiering av ärende från Lars-Göran Ritmer (M) om återköp av fastigheten Borgvik 2

 •   23

  Initiering av ärende från Lars-Göran Ritmer (M) om riktlinjerna för upphandlingen

 •   24

  Initiering av ärende från Cecilia Bladh in Zito (SD) om anlitande av förändringskonsult

 •   25

  Information från kommundirektören

 •   26

  Information från kommunstyrelsens ordförande

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.