Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - Giraldos
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Förändring av föredragningslistan

 •   4

  Löneväxling till pension - pensionsväxling

 •   5

  Fortsatt medlemskap i Resilient Regions Association

 •   6

  Information om uppropet 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020

 •   7

  Utredning av närtrafiken; återrapport om uppdragsbeskrivning

 •   8

  Färdigställande av detaljplan Pugerup 36

 •   9

  Budget 2020 och planer 2021–2022 – Övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning

 •   10

  Månadsrapport 190331 för Hörby kommun 2019

 •   11

  Beslut med anledning av det ekonomiska läget 2019

 •   12

  Ändring av delegationsordning för kommunstyrelsen

 •   13

  Inrättande av byggnadsvårdspris och arkitekturpris

 •   14

  Information: Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2019

 •   15

  Skrivelse angående gruvdriften i Lyby

 •   16

  Val av representant för kommunen vid Region Skånes politiska samråd kring färdtjänst

 •   17

  Information från kommunstyrelsens ordförande

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.