Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - Giraldos
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Arkivreglemente

 •   5

  Bygg- och miljönämndens timtaxa

 •   6

  Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lag om tobak och liknande produkter

 •   7

  Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen

 •   9

  Fastigheterna Pugerup 36 m.fl. (f.d. Statoil och Mejeriet), förlängning av markanvisningsavtal

 •   10

  Barn- och utbildningsnämndens begäran om ramförstärkning på 990 000 kr

 •   11

  Budget 2020 och planer 2021–2022 Hörby kommun, övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning

 •   12

  Återrapport från ekonomiavdelningen om fastigheten Hedenlunda 3 och 5 (Vallgatan 2 A–B)

 •   13

  Sammanslagning av stiftelser och fonder

 •   14

  Information: Beställning av detaljplan Hovdala 10

 •   15

  Delårsrapport I 2019-04-30 för kommunstyrelsen

 •   16

  Delårsrapport I 2019-04-30 för Hörby kommun

 •   17

  Digital strategi för Hörby kommun

 •   18

  Rekrytering av förändringskonsult

 •   19

  Information: Kommunledningsförvaltningens verksamhetplan 2019

 •   20

  Tillsättning av kommundirektör

 •   21

  Information från kommundirektören

 •   22

  Information från kommunstyrelsens ordförande

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.