Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-14

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 15:55 Giraldos
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justeringsperson

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Information angående polisens framtid i Hörby

 •   5

  Information från arbetsgruppen för arbete mot skadegörelse och vandalisering

 •   6

  Återrapport från ekonomiavdelningen om fastigheten Hedenlunda 3 och 5 (Vallgatan 2 A–B)

 •   7

  Utvärdering av Hörby stationssamhälle 2.0 – en del av det regionala superbusskonceptet

 •   8

  Månadsrapport för Hörby kommun per maj 2019

 •   9

  Månadsrapport för kommunstyrelsen per maj 2019

 •   10

  Ansökan om igångsättningstillstånd – Lybyledning

 •   11

  Ansökan om igångsättningstillstånd för Nybyggnation gång- och cykelväg Parkgatan delen Slagtoftavägen-Kraftgatan samt beläggningsåtgärder

 •   12

  Riktlinje för delbetalning av anläggningsavgift vid VA-anslutning

 •   13

  Fastigheterna Pugerup 36 m.fl. (f.d. Statoil och Mejeriet), förlängning av markanvisningsavtal

 •   14

  Rutin för hantering av kränkande särbehandling och trakasserier på arbetsplatsen

 •   15

  Rekrytering av samhällsbyggnadschef och val av tillförordnad samhällsbyggnadschef

 •   16

  Rekrytering av förvaltningschef för kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen och val av tillförordnad förvaltningschef för kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen

 •   17

  Redovisning av partistöd 2018 och utbetalning av partistöd 2019

 •   18

  Motion från Jens Rosberg (-) angående införande av tjänstegaranti (KF)

 •   19

  Ansökan om medel för socialt driftprojekt – Smakmässa

 •   20

  Remissyttrande: Fria eller fälla 2.0, en vägledning för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer

 •   21

  Information från kommundirektören

 •   22

  Information från kommunstyrelsens ordförande

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.