Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-28

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 11:30 Giraldos
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justeringsperson

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Information: Ulla och Bo Rignell Anderssons stiftelse - annonsering och ansökningar

 •   5

  Invigning av Stationssamhälle 2.0

 •   6

  Gång- och cykelväg Ludvigsborg till Höörs kommungräns

 •   7

  Reglemente för Tekniska nämnden

 •   8

  Rekrytering av förvaltningschef för kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen och val av tillförordnad förvaltningschef för kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen

 •   9

  Ändring av delegationsordning för kommunstyrelsen

 •   10

  Besvarande av motion från Lillemor Widh (S) om att få koll på droganvändningen i Hörby

 •   11

  Besvarande av motion från Ingela Brickling (C) m.fl. angående anställning av controller

 •   12

  Besvarande av motion från Susanne Meijer (S) och Renaldo Tirone (S) angående visselblåsarfunktionen

 •   13

  Försäljning av fastigheten Lyby 54:1

 •   14

  Plattform för Robotic Process Automation (RPA)

 •   15

  Information från kommundirektören om förutsättningarna vid anställningsprövning

 •   16

  Initierat ärende: Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden

 •   17

  Initierat ärende: Vision Hörby 2035

 •   18

  Initierat ärende: Byadialog

 •   19

  Initierat ärende: Översyn av råden

 •   20

  Komplettering av Bygg- och miljönämndens timtaxa

 •   21

  Information från kommundirektören

 •   22

  Information från kommunstyrelsens ordförande

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.