Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 11:45 Giraldos
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justeringsperson

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Beslut: VA-taxa 2020 Hörby kommun (KF)

 •   5

  Beslut: Delårsrapport II 2019-08-31 för kommunstyrelsen (KS)

 •   6

  Beslut: Delårsrapport II 2019-08-31 för Hörby kommun (KF) Handlingar skickas separat.

 •   7

  Rapport om särskilt boende

 •   8

  Beslut: Reglemente för socialnämnden (KF)

 •   9

  Budget 2020 och planer 2021-2022 Hörby kommun

 •   10

  Beslut: Intern kontroll 2019 för kommunstyrelsen inklusive handlingsplaner (KS)

 •   11

  Beslut: Ansökan om igångsättningstillstånd, digital vattenmätning

 •   12

  Beslut: Ansökan om igångsättningstillstånd för projekt Brandåtgärder

 •   13

  Beslut: Ansökan om igångsättningstillstånd för Upprustning av Boställsområdets lekplats

 •   14

  Beslut: Ansökan om igångsättningstillstånd, GC-väg Vallmogatan-Älvdalsskolan

 •   15

  Sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott 2020

 •   16

  Information från ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott

 •   17

  Information från kommundirektören

 •   18

  Information från kommunstyrelsens ordförande

 •   19

  Inriktningsbeslut om Osbyholm 1:112, Engströmsmarken

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.