Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 10:00 Giraldos
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justeringsperson

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Utredning om förändrad organisationsform för Mittskåne Vatten

 •   5

  Ekonomi

 •   6

  IT kommuner i Skåne AB, breddat ägande och nya styrdokument

 •   7

  Aktualisering av Hörby kommuns översiktsplan 2030

 •   8

  Taxa för Bygg- och miljönämndens verksamhet inom miljöbalkens område

 •   9

  Taxa för Bygg- och miljönämndens verksamhet inom Livsmedelslagstiftningen

 •   10

  Besvarande av motion från Lillemor Widh (S) om att få koll på droganvändningen i Hörby

 •   11

  Besvarande av motion från Stefan Borg (SD) om att göra obligatoriska drogtester på skolorna

 •   12

  Besvarande av motion från Kristina Hansen (KD) och Mikael Olsson (KD) om statistik sjukfrånvaro

 •   13

  Återrapport från kommundirektören angående handlingsplan mot politisk diskriminering

 •   14

  Hävning av markskötselavtal

 •   15

  Ändring av avgifter inom äldreomsorgen

 •   16

  Besvarande av medborgarförslag om utegym i Önneköp

 •   17

  Besvarandeav medborgarförslag om delaktighet i samhället och en meningsfullhet i vardagen

 •   18

  Förändringskonsulterna

 •   19

  Redovisning av obesvarade motioner

 •   20

  Redovisning av obesvarade medborgarförslag

 •   21

  Återrapportering av nämndernas beslut i medborgarförslag

 •   22

  Ansökan om igångsättningstillstånd för nytt arbetsnät

 •   23

  Information från kommundirektören

 •   24

  Information från kommunstyrelsens ordförande

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.