Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott
10:00 - 14:00 Giraldos
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justeringsperson

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Ekonomi

 •   5

  Revidering av Ekonomiska styrprinciper för Hörby kommun

 •   6

  Antagande av tillgänglighetsprogram för Hörby kommun

 •   7

  Besvarande av motion från Mikael Olsson (KD) gällande LOU, Lagen om offentlig upphandling

 •   8

  Besvarande av motion från Kristina Hansen (KD) och Mikael Olsson (KD) om besparingsförslag

 •   9

  Besvarande av motion från Lillemor Widh (S) angående bl.a. utökning av föreningsbidraget

 •   10

  Besvarande av motion från Susanne Meijer (S) och Renaldo Tirone (S) angående visselblåsarfunktionen

 •   11

  Besvarande av medborgarförslag om att kommunen satsar på rekreation och våra ungdomar genom att skapa små fotbollsplaner

 •   12

  Besvarande av medborgarförslag om att bygga vidare på cykelvägen längs väg 1341 från Höörs kommungräns till Ludvigsborg

 •   13

  Ansökan om igångsättningstillstånd för projektet Grönare städer

 •   15

  Ansökan om igångsättningstillstånd för projektet Utbyte av värmekälla Råby 34:7

 •   16

  Ansökan om igångsättningstillstånd för projekt Avfuktare till badanläggning Vårdcentralen

 •   17

  Upphävning av policy för uteserveringar och trottoarpratare

 •   18

  Förordnande av kommundirektör

 •   19

  Information från kommundirektören

 •   20

  Information från kommunstyrelsens ordförande

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.