Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-20

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 14:25 Giraldos
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justeringsperson

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Möte med tekniska nämndens presidium och socialnämndens presidium

 •   5

  Gång- och cykelvägsplan för Hörby kommun 2017-2030 (

 •   6

  Månadsrapporter 2019-10-31 för kommunstyrelsen

 •   7

  Månadsrapporter 2019-10-31 för Hörby kommun

 •   8

  Måltidspriser 2019-2020

 •   9

  Markanvisningsavtal del av Hörby 45:1, Bostället

 •   10

  Vallgatan - hantering av uppkomna kostnader

 •   11

  Ekonomi

 •   12

  Antagande av detaljplan för Häggenäs 2:12 och 2:22, Ludvigsborgs friskola

 •   13

  Renhållningstaxa 2020

 •   14

  Besvarande av motion angående busshållplats i Östraby

 •   15

  Hållplats Östraby väg 13

 •   16

  Besvarande av motion från Gunvor Håkansson (C) och Yvonne Kulstad (C) angående valfrihet för äldre i Hörby kommun

 •   17

  Miljöpris 2019, nominering

 •   18

  Information från tf. kommundirektören

 •   19

  Information från kommunstyrelsens ordförande

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.