Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justeringsperson

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Ansökan om igångsättningstillstånd för Vattenkiosk Hörby

 •   5

  Information: Barnkonventionen

 •   6

  Ansökan om medel för socialt driftprojekt, Fysisk aktivitet 75+

 •   7

  Återrapportering - Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

 •   8

  Motion från Stefan Borg (SD) angående ordinarie bostadsmarknad för nyanlända efter etableringstid

 •   9

  Avgifter inom LSS-verksamheten

 •   10

  Återrapport av socialt driftprojekt - Smakmässa 2019

 •   11

  Framställan/förfrågan om medlemskap i Kommunalförbundet AV Media Skåne

 •   12

  Markanvisningsavtal, del av Hörby 45:1, Bostället

 •   13

  Kommunchefen informerar

 •   14

  Information om Tobakstillstånd

 •   15

  Kommunstyrelsens ordförande informerar

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.