Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - Giraldos
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justeringsperson

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Ekonomiinformation: Tekniska nämnden

 •   5

  Ekonomiinformation: Barn- och utbildningsnämnden

 •   6

  Ekonomiinformation: Socialnämnden

 •   7

  Ekonomi

 •   8

  Beslut: Ansökan om igångsättningstillstånd för Lyby RV förnyelse av värmepump

 •   9

  Beslut: Ansökan om igångsättningstillstånd för VA-ledningar till nytt detaljplaneområde på Hörby 43:47

 •   10

  Beslut: Ansökan om igångsättningstillstånd för Ystadvägen förnyelse av dricksvattenledningens anordningar

 •   11

  Beslut: Kraftringen Energi AB, f.d. Lunds Energi AB

 •   12

  Beslut: Besvarande av motion från Lillemor Widh (S) om att få koll på droganvändningen i Hörby

 •   13

  Beslut: Besvarande av motion från Stefan Borg (SD) om att göra obligatoriska drogtester på skolorna

 •   14

  Beslut: Motion från Renaldo Tirone (S) m.fl. om att upplåta åt kriminalvården att etablera ett fängelse i Hörby kommun

 •   15

  Beslut: Motion från Hans Frank (L) m. fl. angående upphandling av lokalvården för samtliga lokaler som disponeras av Hörby kommun

 •   16

  Kommunchefen informerar

 •   17

  Kommunstyrelsens ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.