Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 11:50 Giraldos
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justeringsperson

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Information om höghastighetsbana

 •   5

  Markpolicy för Hörby kommun, revidering

 •   6

  Pendlarparkering vid Stationsläge Ringsjövägen

 •   7

  Ekonomi

 •   8

  HR information

 •   9

  Ansökan om igångsättningstillstånd för Slamplatta Lyby reningsverk

 •   10

  Ansökan om igångsättningstillstånd för Säkring av brandposter

 •   11

  Remiss om sjötrafikföreskrifter

 •   12

  Samråd för översiktsplan Kristianstad stad

 •   13

  Tekniska förrådet - Förstudie av lokalisering och markreservation inom fastigheten Hörby 45:1

 •   14

  Remiss - Skånes regionala utvecklingsstrategi, Det öppna Skåne 2030

 •   15

  Besvarande av motion från Mikael Olsson (KD) gällande LOU, Lagen om offentlig upphandling

 •   16

  Kommundirektören informerar

 •   17

  Kommunstyrelsens ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.