Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-19

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 13:30 Giraldos
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justeringsperson

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Verksamhetsområde för Häggenäs 21:7 m fl, Hörby kommun

 •   5

  Mittskåne Vatten - Prioriterade investeringar 2020, Hörby kommun

 •   6

  Mittskåne Vatten - Elisefarm, anslutningspunkt till exploateringsområde i samband med planprogram

 •   7

  Ansökan om igångsättningstillstånd för Slamplatta Lyby reningsverk

 •   8

  Information om kommunens föreningsbidrag

 •   9

  Information om årets kommande evenemang

 •   10

  Information om nybyggnation särskilt boende

 •   11

  Ekonomisk information

 •   12

  Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2019

 •   13

  Årsredovisning för Hörby kommun 2019 information

 •   14

  Information om kommunens fonder

 •   15

  HR-information

 •   16

  Information om pågående remisser

 •   17

  Inrättande av byggnadsvårdspris och arkitekturpris

 •   18

  Motion från Ingela Brickling (C) angående inrättande av ett landsbygdsråd (KF)

 •   19

  Motion från Ingela Brickling (C) m.fl. angående bredbandsutbyggnad via fiber (KF)

 •   20

  Förändring av sammanträdesdatum för KsAu 2020-04-15 till 2020-04-17

 •   21

  Kommundirektören informerar

 •   22

  Ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.