Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-13, extra sammanträde

Kommunstyrelsens arbetsutskott
12:00 - 13:30 Giraldos
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justeringsperson

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Information från kommunledningsförvaltningen angående covid-19

 •   5

  Information från kommunens skolverksamhet angående covid-19

 •   6

  Information från socialförvaltningen angående covid-19

 •   7

  Information från sammhällsbyggnadsförvaltningen angående covid-19

 •   8

  Information från kommunens bygg- och miljöverksamhet angående covid-19

 •   9

  Information från kommunens kultur- och fritidsverksamhet angående covid-19

 •   10

  Information från kommuens VA-verksamhet gällande covid-19

 •   11

  Information från kommunens räddningsverksamhet angående covid-19

 •   12

  Handlingsplan för pandemi Hörby kommun

 •   13

  sammanträdesfrågor relaterade till covid-19

 •   14

  Beslut om att ställa medel från Kommunstyrelsens budget till förfogande med anledning av covid-19

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.