Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-17

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:36 - 11:50 Hörbysalen 1
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justeringsperson

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Information om samarbetsavtal inom Kävlingeåns vattenråd

 •   5

  Information från Tekniska nämnden

 •   6

  Ansökan om igångsättningstillstånd för Fulltofta PS 225

 •   7

  Ansökan om igångsättningstillstånd för avluftare överföringsledningar Ludvigsborg

 •   8

  Ansökan om igångsättningstillstånd för Relining Hörby kommun 2020

 •   9

  Ansökan om igångsättningstillstånd för Förstudie Äspinge m fl, Utbyggnad Hörby

 •   10

  Ansökan om igångsättningstillstånd för Strategisk utredning Killhult

 •   11

  Ansökan om igångsättningstillstånd för utredning gällande omläggning av VA-ledningar, Pugerup 36

 •   12

  Information om budgetprocess 2021 och planer 2022-2023 för kommunstyrelsen och nämnder

 •   13

  Nominering av ledamöter till Kommuninvest AB - KS

 •   14

  Taxa för räddningstjänstens myndighetsutövning

 •   15

  Tolkning av relgemente för ersättning till förtroendevalda med anledning av inställt sammanträde

 •   16

  HR-Information

 •   17

  Ekonomisk information

 •   18

  Inkomna remisser

 •   19

  Lokalförsörjningsplan

 •   20

  Kommundirektören informerar

 •   21

  Ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.