Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 11:25 Hörbysalen 1
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justeringsperson

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Information om Mittskåne Vatten - Elisefarm, anslutningspunkt till exploateringsområde i samband med planprogram

 •   5

  Årsrapport 2019 Mittskåne Vatten - KF

 •   6

  Sanering Pugerup 36 - KS

 •   7

  Besvarande av initierat ärende angående Riktlinjerna för upphandlingen

 •   8

  MittSkåne Utveckling val av ersättare för stämmoombud - KS

 •   9

  Ansökan om vasshuggningsbidrag, Sjöbergasjöns FVOF

 •   10

  Medborgarförslag om trafikmiljön i centrala Hörby samt utformning av Parktorget - KF

 •   11

  Risk- och sårbarhetsanalys Hörby - KS

 •   12

  Överföring av investeringsanslag från 2019 till 2020 - KF

 •   13

  Månadsrapporter för kommunstyrelsen 2020 - KS

 •   14

  Månadsrapporter för Hörby kommun 2020 - KS

 •   15

  HR-information

 •   16

  Ekonomisk information

 •   17

  Inkomna remisser

 •   18

  Kommundirektören informerar

 •   19

  Ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.