Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-13

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 11:30 Hörbysalen 1
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justeringsperson

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  HR-information

 •   5

  Information från Socialnämnden

 •   6

  Information om miljömålsuppföljning 2019 - KS

 •   7

  Information angående sommarjobb för ungdomar i kommunen.

 •   8

  Ansökan om igångsättningstillstånd för Kapacitetsförstärkning Ludvigsborg

 •   9

  Ansökan om igångsättningstillstånd för Säkerhetshöjande åtgärder, Hörby kommun

 •   10

  Beslut om dataskyddsombud - KS

 •   11

  Kraftringen AB :s förvärv av aktier i gemensamt bolag Sydlänk AB - KS

 •   12

  Begäran om tilläggsanslag från Barn- och utbildningsnämnden - KF

 •   13

  Välfärdspeng 2020 -KF

 •   14

  Utökad borgensram för Hörbybostäder AB - KF

 •   15

  Beslut: Ändring av avgifter inom äldreomsorgen - KF

 •   16

  Ekonomisk information

 •   17

  Inkomna remisser

 •   18

  Kommundirektören informerar

 •   19

  Ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.