Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 11:54 Hörbysalen 2
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justeringsperson

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Ansökan om igångsättningstillstånd för Slamplatta Lyby reningsverk

 •   5

  Skåne Nordost - Vision 2030

 •   6

  Hörby kommuns översiktsplan 2035 - KS

 •   7

  Antagande av detaljplan för del av Lyby 9:14, Hansa PowerBridge omriktarstation - KF

 •   8

  Beslut om försäljning Vibyholm 12 - KS

 •   9

  Återkallande av beställning detaljplan del av Hörby 45:1 - Pendlarparkering - KS

 •   10

  Detaljplan Pugerup 36 Slutrapport sanering etapp 1 - KS

 •   11

  Detaljplan Pugerup 36 - Lokalgata - KS

 •   12

  Detaljplan Pugerup 36 - Markundersökning etapp 2 - KS

 •   13

  CG-väg till Nolato, EK-Service samt utökning av en busshållplats - KS

 •   14

  Budget 2021 och planer 2022-2023 för Hörby kommun - KF

 •   15

  Styrmodell för Hörby kommun - KF

 •   16

  Intern kontrollplan - KS

 •   17

  Delårsrapport 1 Kommunstyrelsen 2020-04-30

 •   18

  Delårsrapport 1 Hörby kommun 2020-04-30

 •   19

  Flytt av delar av Christian Kruse-samlingen - KS

 •   20

  Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen - KS

 •   21

  Igångsättningstillstånd armaturbyte Hörby kommun 2020

 •   22

  Omfördelning av investeringsprojekt, Tekniska nämnden

 •   23

  Samrådssvar för Planprogram för Norrto 8:2 och fogdarp 9:27, Elisefarm, Hörby och Höörs kommuner

 •   24

  HR-information

 •   25

  Ekonomisk information

 •   26

  Kommundirektören informerar

 •   27

  Ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.