Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 10:35 Hörbysalen 1
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justeringsperson

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Ansökan om igångsättningstillstånd för Projektering och ombyggnad gatubelysning, Slagtoftaslingan, etapp 1

 •   5

  Avsiktsförklaring förändrad organisationsform Mittskåne Vatten - KS

 •   6

  Beställning av detaljplan del av Hörby 45:1 - Hörby Väster - KS

 •   7

  Styrmodell för Hörby kommun - KF

 •   8

  Införande av samordnad förvaltningsorganisation - KS

 •   9

  Försäljning av fastighet (Hörby Rögle 1) - KF

 •   10

  Motion från Hans Frank (L), Marie Keismar (L), Marie Dahlén (L) och Jens Rosberg (L) om ändrad bolagsordning gemensam styrelse m m för Hörby Bostäder AB och Hörby Industrifastighets AB - KF

 •   11

  Förslag på ändrad finansieringsmodell för beräkning av medlemsavgift från och med 2021 Kommunförbundet Skåne - KS

 •   12

  Taxa för upplåtelse av plats för uteserveringar - KS

 •   13

  Inkommet åtgärdsförslag, tekniska nämnden - KS

 •   14

  Remiss – Granskning av Detaljplan för del av 43:47, Stavröd, Hörby kommun - KS

 •   15

  Remiss - Granskning av detaljplan för del av Ludvigsborg 1:35, Röinge 2:2 och del av Röinge 2:1, Hörby kommun - KS

 •   16

  Svar på initierat ärende från Gert Nygren (SPI) gällande GDPR - KS

 •   17

  Sammanträdesdagar och sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige år 2021 - KF

 •   18

  Redovisning av partistöd 2019 - KF

 •   19

  Reglemente för partistöd - KF

 •   20

  Revidering av ordning för inkallande av ersättare mandatperioden 2019-2022 - KF

 •   21

  Etablering av fängelse i Hörby kommun - KS

 •   22

  Information om vårdcentralsområde

 •   23

  HR-information

 •   24

  Ekonomisk information

 •   25

  Inkomna remisser

 •   26

  Kommundirektören informerar

 •   27

  Ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.