•   1

  Upprop

 •   2

  Val av justeringsperson

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Motion från Gunvor Håkansson (C) angående kameraövervakning i Hörby kommun - KF

 •   5

  Ansökan om igångsättningstillstånd för inköp av städmaskin

 •   6

  Ansökan om igångsättningstillstånd angående exploatering Vårbruksvägen, Osbyholm (projektnummer 9196)

 •   7

  Ansökan om igångsättningstillstånd "Reparation och målning av räcke stenvalvsbo Osbyholm"

 •   8

  Ny delägare IT kommuner i Skåne AB - Bromölla

 •   9

  Ny delägare IT kommuner i Skåne AB - Sjöbo

 •   10

  Granskning av ekonomisk styrning - KS

 •   11

  Finsam MittSkånes Årsbokslut 2019 och revisionsberättelse - KF

 •   12

  Inkomna remisser

 •   13

  Remissvar

 •   14

  HR-information

 •   15

  Ekonomisk information

 •   16

  Kommundirektören informerar

 •   17

  Ordförande informerar

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.