Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-18

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 10:00 Hörbysalen 1
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justeringsperson

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Ansökan om igångsättningstillstånd för inköp av städmaskin

 •   5

  Ansökan om igångsättningstillstånd angående exploatering Vårbruksvägen, Osbyholm (projektnummer 9196)

 •   6

  Ansökan om igångsättningstillstånd "Reparation och målning av räcke stenvalvsbo Osbyholm"

 •   7

  Ekonomisk information

 •   8

  Granskning av ekonomisk styrning - KS

 •   9

  Ny delägare IT kommuner i Skåne AB - Bromölla

 •   10

  Ny delägare IT kommuner i Skåne AB - Sjöbo

 •   11

  Finsam MittSkånes Årsbokslut 2019 och revisionsberättelse - KF

 •   12

  Samrådsunderrättelse Översiktsplan för Sjöbo kommun 2040

 •   13

  Remiss Tågstrategi, strategi för utveckling av den regionala tågtrafiken i Skåne

 •   14

  Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av Åtgärdsprogram 2021-2027 i Södra östersjöns vattendistrikt. Dnr: 537-5993-2020

 •   15

  Avgränsningssamråd för Miljökonsekvensbeskrivning av Åtgärdsprogram 2021-2027 Västerhavets vattendistrikt. Dnr: 537-25788-2020

 •   16

  HR-information

 •   17

  Kommundirektören informerar

 •   18

  Ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.