Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 11:30 Giraldos
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justeringsperson

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Försäljning Osbyholm 1:143 och 1:145 - KS

 •   5

  Samråd - Upphävande av detaljplaner i Örnakärr, Höör

 •   6

  Registerutdrag vid nyrekrytering

 •   7

  Covid-19 tester för anställda

 •   8

  Samarbetsavtal för samarbetskommittén Skåne Nordost med tillväxtmotorn Kristianstad Hässleholm och EU-kontor Skåne Nordost, med tillhörande arbetsordning - KS

 •   9

  Upphandlingspolicy - KF

 •   10

  Försäljning av fastigheter inför budget 2021 - KF

 •   11

  Försäljning av fastigheter (Hörby Bostäder AB och Hörby kommuns Industrifastighets AB) - KF

 •   12

  Medborgarförslag om tiggeriförbud i Hörby - KF

 •   13

  Remiss - VA-Plan för Hässleholms kommun

 •   14

  Remiss - Departementspromemoria - Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

 •   15

  Remiss - Tågstrategi, strategi för utveckling av den regionala tågtrafiken i Skåne

 •   16

  Språkkrav i kommunens verksamheter

 •   17

  Tolkpolicy

 •   18

  HR-information

 •   19

  Ekonomisk information

 •   20

  Kommundirektören informerar

 •   21

  Ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.