Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-16

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 11:00 Giraldos
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justeringsperson

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Information om Hållplats för Östraby Väg 13

 •   5

  Information om pågående detaljplaner

 •   6

  Beställning av Detaljplan del av Hörby 45:1- Slagtoftavägen

 •   7

  Beställning av Detaljplan del av Hörby 45:1 - Hörby Väster

 •   8

  Samråd - Översiktsplan för Hässleholms kommun

 •   9

  Motion från Gunvor Håkansson (C) angående kameraövervakning

 •   10

  Ansökan om igångsättningstillstånd för projekt Avfuktare till badanläggning Vårdcentralen

 •   11

  Ansökan om igångsättningstillstånd för projekt Anpassning av källarplan Vårdcentralen

 •   12

  Ansökan om igångsättningstillstånd för projekt Byte av markiser och hängrännor Östraby skolor

 •   13

  Begäran om medel för Provtagning Slättäng 5, f d brandövningsplats, beslut enligt provtagningsplan och markundersökning

 •   14

  Gränsdragningslista för lokalvård

 •   15

  Remiss Starkare kommuner - Med kapacitet att klara välfärdsuppdraget SOU 2020:8

 •   16

  Riktlinjer för flaggning vid kommunens anläggningar

 •   17

  Uppdrag om att utreda Palmoljans effekter på människor, miljö och ekonomi i Hörby kommun

 •   18

  Inkomna remisser

 •   19

  HR-information

 •   20

  Ekonomisk information

 •   21

  Kommundirektören informerar

 •   22

  Ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.