Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 11:45 Giraldos
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justeringsman

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Fulltofta samfällighetsförening - KS

 •   5

  VA-taxa 2021 Hörby kommun

 •   6

  Förfrågan om oförändrat tillköp av trafik för trafikåret 2021 - KS

 •   7

  Delårsrapport II 2020-08-31 för Hörby kommun-KF

 •   8

  Intern kontroll 2020 för kommunstyrelsen inklusive handlingsplaner -KS

 •   9

  Redovisning av obesvarade medborgarförslag - KF

 •   10

  Redovisning av obesvarade motioner-KF

 •   11

  Återrapportering av nämndernas beslut i medborgarförslag - KF

 •   12

  Val av ersättare för stämmoombud Kommunassurans Syd Försäkrings AB - KS

 •   13

  Marköverlåtelseavtal, del av Hörby Pugerup 36

 •   14

  Inkomna remisser

 •   15

  HR-information

 •   16

  Ekonomisk information

 •   17

  Kommundirektören informerar

 •   18

  Ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.