Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-28

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 11:40 Hörbysalen 1
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justeringsman

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Revidering av miljömålsprogram för Hörby kommun

 •   5

  Förfrågan om oförändrat tillköp av trafik för trafikåret 2021

 •   6

  Förlängning av Markanvisningsavtal, del av Hörby 43:47, Stattena norra, område A

 •   7

  Marköverlåtelseavtal, del av Hörby Pugerup 36

 •   8

  Medfinansieringsavtal mellan Hörby kommun och Trafikverket gällande gång- och cykelväg till Ludvigsborg

 •   9

  Ansökan om igångsättningstillstånd för Nybyggnad av belysning gång- och cykelväg (GC-väg) Hörby - Ringsjöstrand

 •   10

  Ansökan om igångsättningstillstånd för Byte av reducerventil vid Osbyholm

 •   11

  Avslut av ärende - Samråd gällande tematiskt tillägg till gällande Översiktsplan 2025 med utblick mot 2040 för Tomelilla kommun

 •   12

  Information om Covid-19

 •   13

  Budget 2021 och planer 2022 och 2023

 •   14

  Inkomna remisser

 •   15

  Kommundirektören informerar

 •   16

  Ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.