Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 12:30 Giraldos
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Inriktningsbeslut framtida vattenförsörjning för Hörby och Höörs kommun

 •   5

  Förlängning av Medicingatan, del av Hörby 45:1, Klockaregården

 •   6

  Markanvisningsavtal, del av Hörby 45:1, Klockaregården, tomt A

 •   7

  Förfrågan om att förvärva fastigheten Slagtofta 1:6

 •   8

  Återköp av fastigheten Borgvik 2 - KsAu

 •   9

  Motion från Anders Larsson (C) och Yvonne Kulstad (C) om förbud mot plastpåsar - KF

 •   10

  Motion från Anette Börjesson (MP) och Jörgen Leufstedt (MP) angående konstbeläggning för utemiljöer - KF

 •   11

  Framställan/förfrågan om medlemskap i Kommunalförbundet AV Media Skåne - KF

 •   12

  Förslag till yttrande över Länsstyrelsens rapport efter uppföljning och utvärdering av Hörby kommuns miljöbalkstillsyn - KsAu

 •   13

  Ärende 1

 •   14

  Inkomna remisser

 •   15

  HR-chefen informerar

 •   16

  Ekonomichefen informerar

 •   17

  Kommundirektören informerar

 •   18

  Ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.