Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - Hörbysalen 1
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Utredning gällande sammanslagning av verksamheterna i Östraby och Västerstad - KS

 •   5

  Förankring av kunskapsunderlag - Regionplanegruppen Skåne Nordost

 •   6

  Information om framtagen rutin samt upphävande av tidigare policy och rutin gällande kränkande särbehandling - KS

 •   7

  Månadsrapport oktober - KS

 •   8

  Motion från Birger Larsson (L) angående ny driftsform för "Gata och Park" - KF

 •   9

  Årets miljöpris 2020 - KS

 •   10

  Byggnadsvårdspris 2020 - KS

 •   11

  Arkitekturpris 2020 - KS

 •   12

  Årets initiativ 2020 - KS

 •   13

  Inkomna remisser

 •   14

  HR - chefen informerar

 •   15

  Ekonomisk information

 •   16

  Julklapp till anställda i Hörby kommun

 •   17

  Kommundirektören informerar

 •   18

  Ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.