Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-09

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - Hörbysalen 2
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Godkännande av dagordning

 •   4

  Markanvisningsavtal - Försäljning av tomtmark, Östanå 3, Klockaregården

 •   5

  Information om uppdraget "Bemanna rätt"

 •   6

  Utredning gällande sammanslagning av verksamheterna i Östraby och Västerstad - KS

 •   7

  Beslut om nämndernas inbjudningar till Kommunstyrelsens sammanträde 2021 enligt schema - KsAu

 •   8

  Yttrande angående Länsstyrelsens uppföljning av utvärdering av Hörby kommuns miljöbalkstillsyn - KsAu

 •   9

  Vaccinering av förtroendevalda och ledningspersonal i Hörby kommun

 •   10

  Förfrågan från Region Skåne angående fortsatt arbete kring Vårdcentralen

 •   11

  Inkomna remisser

 •   12

  HR-chefen informerar

 •   13

  Ekonomichefen informerar

 •   14

  Kommundirektören informerar

 •   15

  Ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.