Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 10:30 Hörbysalen
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justeringsman

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Återrapportering kostnader samhällsbyggnadsförvaltningen och Kultur- fritid och utbildningsförvaltningen

 •   5

  Aktieägartillskott Hörby industrifastighets AB - KF

 •   6

  Förvärv av fastigheterna Hörby 42:18 och Karsholm 19

 •   7

  Ekonomisk information

 •   8

  Ansökan om igångsättningstillstånd för inventarier Myndighetsenheten och IFO, inventarier Vård och omsorg - KsAu

 •   9

  Ansökan om igångsättningstillstånd för Renovering p.st 121 el/styr-reservkraft - KsAu

 •   10

  Uppföljning av intern kontroll för nämnder år 2020 - KS

 •   11

  Intern kontroll 2021 för kommunstyrelsen inklusive handlingsplaner - KS

 •   12

  Inkomna remisser 2020 - KsAu

 •   13

  HR-chefen informerar

 •   14

  Kommundirektören informerar

 •   15

  Ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.