Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-20

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 10:00 Hörbysalen
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Godkännande av föredragningslista

 •   4

  Antagande av detaljplan för del av Hörby 43:47, Stavröd

 •   5

  Inriktningsbeslut brandstation

 •   6

  Ansökan om igångsättningstillstånd för Investering av värmevagnar till Sagolandets förskola, Bollerup 10

 •   7

  Markanvisning för del av Hörby 43:47, Stattena norra område B - KsAu

 •   8

  Markanvisningsavtal, Hörby 45:1, Klockargården tomt B - KsAu

 •   9

  Markanvisningsavtal Hörby 45:1, Klockargården tomt C - KsAu

 •   10

  Mittskåne Vatten - Utvidgning av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster Hörby kommun - KF

 •   11

  Remiss förnyat samarbetsavtal - Kävlingeåns vattenråd - KsAu

 •   12

  Ekonomisk information

 •   13

  HR-information

 •   14

  Ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.