Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 11:00 Hörbysalen
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Aktieägartillskott Hörby industrifastighets AB

 •   5

  Information om matbetställningar Tekniska nämnden och Barn- och utbildningsnämnden

 •   6

  Ekonomisk information

 •   7

  Revidering av reglemente för Bygg- och miljönämnden - KF

 •   8

  Revidering av reglemente för Kommunstyrelsen - KF

 •   9

  Ändrad nämndstruktur för räddningstjänst och vatten- och avloppsverksamhet

 •   10

  Förslag till utbildning för förtroendevalda intern kontroll

 •   11

  Inkomna remisser

 •   12

  HR - chefen informerar

 •   13

  Kommundirektören informerar

 •   14

  Ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.