Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-17

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 10:50 Hörbysalen
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Åtgärdsvalsstudie riksväg 13/23

 •   5

  Information om fastigheterna Pugerup 36 m.fl. (Statoiltomten)

 •   6

  Nya ägardirektiv och bolagsordningar för Kraftringen AB och Kraftringen Energi AB - KF

 •   7

  Ändrad nämndstruktur för räddningstjänst och vatten- och avloppsverksamhet

 •   8

  Inkomna remisser

 •   9

  Ekonomisk information

 •   10

  HR-information

 •   11

  Kommundirektören informerar

 •   12

  Kommunstyrelsens ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.