Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 11:18 Hörbysalen 1
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Information från Räddningstjänsten

 •   5

  Information om ny busshållplats i Östraby - KsAu

 •   6

  Svar på samrådsremiss för anläggning av höghastighetsjärnväg Hässleholm - Lund - KsAu

 •   7

  Inkomna remisser - Nu fråga om svar på remiss angående Trafikverkets utpekande av riksintressen för kommunikationer

 •   8

  Ansökan om igångsättningstillstånd för investering "Projektering och ombyggnad gatubelysning Slagtoftaslingan, etapp 2" - KsAu

 •   9

  Ansökan om stöd till verksamheten vid Skånes Arkivförbund 2021 - KsAu

 •   10

  Ansökan om igångsättningstillstånd för inköp av fordon till Kommunservice fastighet - KsAu

 •   11

  Ansökan om kommunbidrag - Stöd till Grannsamverkan (SAMBO)

 •   12

  Färdigställande av Gullregnsgården, vån 1

 •   13

  Motion från Sandra Vighagen (KD) och Mikael Olsson (KD) om hantering av motioner - KF

 •   14

  Motion från Stefan Borg (SD) angående ordinarie bostadsmarknad för nyanlända efter etableringstid

 •   15

  Motion från Hans Frank (L) och Jens Rosberg (L) om kostenhetens måltidshantering i Hörby kommun

 •   16

  Avbrytande utmaning ekonomiavdelningen

 •   17

  Avbrytande upphandling ekonomiavdelningen

 •   18

  Ekonomisk information

 •   19

  Information om Lönebildning i Hörby kommun

 •   20

  HR-information

 •   21

  Kommundirektören informerar

 •   22

  Kommunstyrelsens ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.