Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-17

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - Hörbysalen
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Information om säkerhetssystem för krisledning

 •   5

  Ekonomisk information

 •   6

  Ekonomisk månadsuppföljning

 •   7

  HR-information

 •   8

  Remiss – Samråd om Regionplan för Skåne 2022-2040 - KS

 •   9

  Förfrågan om oförändrat tillköp trafik för trafikåret 2022 från Skånetrafiken - KS

 •   10

  Förslag till samråd av ny Energi- och klimatplan för Hörby kommun - KS

 •   11

  Information om arbetet med avfallsplan - KsAu

 •   12

  Ansökan om projektbidrag Askeröd IF

 •   13

  Redovisning av obesvarade medborgarförslag - KF

 •   14

  Redovisning av obesvarade motioner - KF

 •   15

  Återrapportering av nämndernas beslut i medborgarförslag - KF

 •   16

  Motion från Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet de gröna, Vänsterpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och SPI om chefskonferens på Örenäs slott - KF

 •   17

  Medborgarförslag om ändrat antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige - KF

 •   18

  Indexuppräkning av sotningstaxan i Hörby kommun - KF

 •   19

  Uppdrag om ny näringslivsstrategi

 •   20

  Inkomna remisser

 •   21

  Kommundirektören informerar

 •   22

  Kommunstyrelsens ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.