Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 12:32 Hörbysalen
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Regionala Cykelleder – Projektavtal samt förslag på ledsträckning

 •   5

  Ekonomisk information

 •   6

  Ekonomisk månadsuppföljning

 •   7

  Investeringsplan Tekniska nämnden

 •   8

  Inriktning för ny brandstation, Hörby tätort

 •   9

  Uppdrag om byggnation Allhall i Ludvigsborg

 •   10

  Motion från Renaldo Tirone (S) och Henrik Andersson (S) - Ang. Använd kommunens makt till att uppnå det nationella målet att minska plastpåsar i miljön - KF

 •   11

  Motion från Susanne Meijer (S) angående att inrätta ett Folkhälsoråd och vidareutveckla folkhälsostrategin med en folkhälsopolicy antagen av kommunfullmäktige

 •   12

  Inkomna remisser

 •   13

  HR-information

 •   14

  Kommundirektören informerar

 •   15

  Ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.