Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 10:52 Hörbysalen
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Beslut gällande kommundirektör

 •   5

  Information om samverkan revisionen

 •   6

  VA-plan för Hörby kommun - KSAU

 •   7

  Ansökan om igångsättningstillstånd Förnyelse Kungsgatan Hörby - KSAU

 •   8

  Information om inriktning för ny brandstation, Hörby tätort - KS

 •   9

  Information om ny näringslivsstrategi

 •   10

  Ansökan om hyresreduktion - KSAU

 •   11

  Föreläggande avseende ägare av dammanläggningar och andra barriärer i skånska vattendrag på fastighet Hörby 42:14 (535-6275-2020) (535-714-2021)

 •   12

  Kommundirektören informerar

 •   13

  Försäljning av del av fastigheten Hörby 43:47, Stavröds deponi - KS

 •   14

  Motion från Anders Larsson (C) och Yvonne Kulstad (C) om pendling för gymnasieelever - KF

 •   15

  Medborgarförslag om ordningsvakter - KS

 •   16

  Medborgarförslag om ordningsvakter - KS

 •   17

  Motion från Jan-Åke Boulkizz (SD) om att Hörby kommun inrättar en ungdomsbrandkår - KF

 •   18

  Beslut av stämombud Kraftringen Energi AB, f.d. Lunds Energi AB - KS

 •   19

  Beslut om ersättare Ringsjöns vattenråd - KS

 •   20

  Ändrad sammanträdesdag för kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-17 - KSAU

 •   21

  Ekonomisk information

 •   22

  HR-information

 •   23

  Ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.