Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-19

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 09:35 Hörbysalen
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Ansökan om Igångsättningstillstånd upphandling av ett räddningsfordon för vattentransport - KS

 •   5

  Trimningsåtgärder och anpassning busshållplatser SkåneExpressen - KS

 •   6

  VA-plan för Hörby kommun - KS

 •   7

  Revidering av reglemente för Bygg- och miljönämnden - KF

 •   8

  Revidering av reglemente för kommunstyrelsen - KF

 •   9

  Taxa för kommunstyrelsens uppgifter enligt Plan och bygglagen - KF

 •   10

  Ansökan om stöd till Storkprojektet i Skåne 2021 - KS

 •   11

  Vaccinering av förtroendevalda och ledningspersonal i Hörby kommun - KsAu

 •   12

  Inkomna remisser

 •   13

  Ekonomisk information

 •   14

  Ekonomisk månadsuppföljning

 •   15

  HR-information

 •   16

  Kommundirektören informerar

 •   17

  Ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.