Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-16

Kommunstyrelsens arbetsutskott
09:00 - Hörbysalen
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Uppdrag åtgärder dammanläggningar och andra barriärer i skånska vattendrag på fastighet Hörby 42:14 (535-6275-2020)

 •   5

  Inriktningsbeslut ny brandstation Hörby

 •   6

  Revidering av lönepolicy för Hörby kommun - KF

 •   7

  Medarbetar- och ledarskapspolicy - KF

 •   8

  Information om ny näringslivsstrategi

 •   9

  VA-plan för Hörby kommun - KsAu

 •   10

  Uppdragsbeskrivning för framtagandet av nya samverkansavtal för samarbetet inom VA och Räddningstjänst - KS

 •   11

  Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen - KS

 •   12

  Revidering av dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen - KS

 •   13

  Motion från Kristina Hansen (KD) och Mikael Olsson (KD) om digitaliseringen inom vård och omsorg - KF

 •   14

  Motion från Kristina Hansen (KD) och Mikael Olsson (KD) om hyra inom socialförvaltningen - KF

 •   15

  Motion från Lillemor Widh (S) angående bygglekplats - KF

 •   16

  Motion från Renaldo Tirone (S) och Henrik Andersson (S) om att kompensera föräldrar som tar ansvar under pandemin - KF

 •   17

  Inkomna remisser

 •   18

  Ekonomisk information

 •   19

  Ekonomisk månadsuppföljning

 •   20

  HR-information

 •   21

  Kommundirektören informerar

 •   22

  Ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.