Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-18

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 10:26 Hörbysalen
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Information om samarbetsavtal, Österlens vattenråd - KsAu

 •   5

  Tomtpriser för industrimark - Örbyhus, Ulvsunda, Stjärneborg, Vibyholm, del av Hörby 45:1 m.fl. - KF

 •   6

  Försäljning Bosjö 5, Ernst Ahlgrensgata 3

 •   7

  IT kommuner i Skåne Aktiebolag; breddat ägande och nya styrdokument - KF

 •   8

  Förslag till omfördelning av medel avsatta för äldreomsorgen - KF

 •   9

  Fastställande av valdistrikt 2022 - KF

 •   10

  Redovisning av partistöd 2020 - KF

 •   11

  Arvodesgrupp inför mandatperioden 2023-2026 - KF

 •   12

  Skattesats för år 2022

 •   13

  Motion från Anders Larsson (C) och Yvonne Kulstad (C) om att Hörby kommun genom ett fortlöpande strategiskt arbetssätt försäkrar sig om att samtliga skolor, såväl på landsbygd som i tätort, involveras i ett hållbarhets- och likabehandlingsarbete - KF

 •   14

  Besvarande av motion från Mikael Olsson (KD) och Sandra Vighagen (KD) om ny brandstation - KF

 •   15

  Ändrat antal ledamöter i kommunfullmäktige - KF

 •   16

  Inkomna remisser

 •   17

  Remiss om Uppgifter om vattenskydd

 •   18

  Ekonomisk information

 •   19

  HR-chefen informerar

 •   20

  Kommundirektören informerar

 •   21

  Kommunstyrelsens ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.