Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-01

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 10:16 Hörbysalen
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Information om organisationens arbete med uppfyllelse av fokusområden - KsAu

 •   5

  Information om VA-plan för Hörby kommun - KsAu

 •   6

  Information om ny näringslivsstrategi - KsAu

 •   7

  Försäljning Bosjö 5, Ernst Ahlgrensgata 3 - KS

 •   8

  Remiss om Naturvårdsplan för Hässleholms kommun, BN 2016-1173

 •   9

  Ekonomisk information

 •   10

  HR-information

 •   11

  Kommunikationsinformation

 •   12

  Motion från Stefan Borg (SD) angående ordinarie bostadsmarknad för nyanlända efter etableringstid - KF

 •   13

  Medborgarförslag om ändrat antal ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen - KF

 •   14

  Kommundirektören informerar

 •   15

  Kommunstyrelsens ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.