Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 11:41 Hörbysalen
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Svar på revisionsrapport om granskning av digitalisering - KS

 •   5

  Österlens vattenråd - Samarbetesavtal Vattenvård i Sydost -KS

 •   6

  Föreläggande avseende ägare av dammanläggningar och andra barriärer i skånska vattendrag på fastighet Hörby 42:14 (535-6275-2020) (535-714-2021)

 •   7

  Delegation

 •   8

  Ringsjön

 •   9

  Sammanträdesdagar och sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige år 2022 - KF

 •   10

  Uppföljning intern kontroll 2021 för kommunstyrelsen - KS

 •   11

  Redovisning av obesvarade medborgarförslag -KF

 •   12

  Redovisning av obesvarade motioner - KF

 •   13

  Återrapportering av nämndernas beslut i medborgarförslag - KF

 •   14

  Medborgarförslag om överförmyndarverksamheten Höör-Hörby - KF

 •   15

  Inkomna remisser

 •   16

  Information om Visit MittSkåne

 •   17

  Kommunikationsinformation

 •   18

  Ekonomisk information

 •   19

  HR-information

 •   20

  Kommundirektören informerar

 •   21

  Kommunstyrelsens ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.