Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 11:57 Hörbysalen
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Naturvårdsprogram för Hörby kommun - KF

 •   5

  Samarbetsavtal för vattenvårdsprogram Kävlingeån 2022 - 2027 - KSAU

 •   6

  Markanvisning för del av Hörby 43:47, Stattena norra område B - KS

 •   7

  Förvärv av fastigheten Killhult 1:76 - KS

 •   8

  Information om ny brandstation

 •   9

  Nybyggnation särskilt boende äldreomsorg

 •   10

  Trygghetsåtgärder Nya torg - KS

 •   11

  Ansökan om igångsättningstillstånd för trygghetshöjande åtgärder Ågatan - KS

 •   12

  Ansökan om planbesked på Häggenäs 2:17 - KS

 •   13

  Motion från Lillemor Widh (S) angående Bygglekplats- KF

 •   14

  Motion från Mikael Olsson (KD) om utdrag ur belastningsregistret - KF

 •   15

  Motion från Gunvor Håkansson (C) och Ingela Brickling (C) om användning av statsbidraget inom område psykisk hälsa och suicidprevention perioden 2021-2022 - KF

 •   16

  Kommunens policy angående klädescontainrar - KsAu

 •   17

  Inkomna remisser - KsAu

 •   18

  Ekonomisk information

 •   19

  Delårsrapport 2021-08-31 - KF

 •   20

  Kommunikationsinformation

 •   21

  HR-information

 •   22

  Kommundirektören informerar

 •   23

  Kommunstyrelsens ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.