Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-20

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 10:20 Hörbysalen
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Samråd för detaljplan för del av Hörby 45:1, Hörby väster

 •   5

  Fastigheterna Pugerup 36 m.fl. (f.d. Statoil och Mejeriet), förlängning av markanvisningsavtal

 •   6

  Besvarande av remiss om nätkoncession avseende mark och sjökabel från station Hurva i Hörby, Energimarknadsinspektionen 2020-103488

 •   7

  Beslut om dataskyddsombud

 •   8

  Ansökan om stöd till verksamheten vid Skånes Arkivförbund 2022

 •   9

  Ekonomisk månadsuppföljning

 •   10

  Motion från Hans Frank (L) och Jens Rosberg (L) om kostenhetens måltidshantering i Hörby kommun

 •   11

  Motion från Uno Hansson (V) och EvaMärta Granqvist (V) om rastplats för hundar

 •   12

  Uppföljning intern kontroll 2021 för kommunstyrelsen- KS

 •   13

  Inkomna remisser

 •   14

  Ekonomisk information

 •   15

  HR-information

 •   16

  Kommunikationsinformation

 •   17

  Kommundirektören informerar

 •   18

  Kommunstyrelsens ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.