Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-11-24

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 10:46 Hörbysalen
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Uppföljning av inspektionsmeddelande 2021-05-04 från arbetsmiljöverket, "15-listan"

 •   5

  Ansökan om strandskyddsdispens Fulltofta 31:16 - KS

 •   6

  Granskning – Översiktsplan för Hässleholms kommun - KsAu

 •   7

  Marköverlåtelsesavtal Össjö 1 - KsAu

 •   8

  Riktlinjer för Hörbyförslag - KF

 •   9

  Nämndernas inbjudningar till kommunstyrelsen enligt schema 2022 inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt - KS

 •   10

  Taxa vid grävning allmän mark - KF

 •   11

  Ansökan om igångsättningstillstånd Överföringsledning Hörby-Ludvigsborg - KsAu

 •   12

  Ansökan om igångsättningstillstånd Utredning gällande vatten- och avloppssystem Ringsjöstrand-Osbyholm - KsAu

 •   13

  Årets initiativ 2021 - KS

 •   14

  Byggnadsvårdspris 2021 - KS

 •   15

  Årets miljöpris 2021 - KS

 •   16

  Ekonomisk månadsuppföljning

 •   17

  HR-information

 •   18

  Kommunikationsinformation

 •   19

  Kommundirektören informerar

 •   20

  Kommunstyrelsens ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.