Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott
13:00 - 16:15 Giraldos
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Uppdragsbeskrivning för framtagandet av nya samverkansavtal för samarbetet inom VA och Räddningstjänst

 •   5

  Reglemente för Hörby kommuns revisorer - KF

 •   6

  Gemensamt reglemente för styrelse och nämnder i Hörby kommun - KsAu

 •   7

  Initiering av ärende från Birger Larsson (L) gällande kostenheten - KsAu

 •   8

  Motion från Birger Larsson (L) angående ny driftsform för "Gata och Park" - KF

 •   9

  Inkomna remisser

 •   10

  Ekonomisk månadsuppföljning

 •   11

  Ekonomisk information

 •   12

  HR-information

 •   13

  Kommunikationsinformation

 •   14

  Kommundirektören informerar

 •   15

  Kommunstyrelsens ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.