Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott
09:00 - 12:00 Hörbysalen
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Mittskåne Vatten - Utvidgning av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster Hörby kommun, Häggenäs 21:7 etapp 3 - KF

 •   5

  VA-taxa 2022 Hörby kommun - KF

 •   6

  Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor, reformerad lagstiftning - KF

 •   7

  Räddningstjänsten Skånemitt - Myndighetstaxa 2022 Hörby kommun - KF

 •   8

  Fördjupad utredning av räddningstjänstens operativa bemanning - KS

 •   9

  Räddningstjänsten Skånemitt - Ekonomisk uppföljning till och med oktober- KS

 •   10

  Information om ny brandstation

 •   11

  Revidering av POSOMPLAN - KS

 •   12

  Marköverlåtelseavtal, Sundbyholm 2 - KsAu

 •   13

  Markanvisning för del av Slagtofta 1:6, Klippans Busstrafik AB - KsAu

 •   14

  Granskningsremiss om Regionplan för Skåne 2022 – 2040 - KS

 •   15

  Remiss av Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022-2033 - KS

 •   16

  Ansökan om planbesked, Pugerup 5 - KS

 •   17

  Genomgång av detaljplaner

 •   18

  Ansökan om förhandsbesked avseende ändring av detaljplan - planbesked - Barsebäck 4 - KS

 •   19

  Årsredovisning 2020 Finsam MittSkåne - KF

 •   20

  Motion från Uno Hansson (V) om offentligt drivna vårdboenden - KF

 •   22

  Kommunikationsinformation

 •   23

  Kommundirektören informerar

 •   24

  Kommunstyrelsens ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.