Hoppa över navigering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott
09:00 - 11:39 Hörbysalen
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •   4

  Investeringsprojekt vattenverk Hörby kommun - KS

 •   5

  Avverkning av träd och ändrad markanvändning - KsAu

 •   6

  Markanvisning för del av Slagtofta 1:6, Klippans Busstrafik AB

 •   7

  Ansökan om medel och igångsättningstillstånd för projektering Särskilt boende (SÄBO)

 •   8

  Ansökan om medel och igångsättningstillstånd för utredning och projektering om-/nybyggnad av Frostaskolan (Bollerup 9-10)

 •   9

  Ansökan om igångsättningstillstånd för idrottsplatsen B-plan (Hörby 41:1) - KsAu

 •   10

  Ansökan om igångsättningstillstånd för Vallgården (Hanaskog 1), takbyte - investering - KsAu

 •   11

  Ansökan om igångsättningstillstånd för gatubelysningsåtgärder 2022 - KsAu

 •   12

  Ansökan om igångsättningstillstånd för lekplatsupprustning 2022 - KsAu

 •   13

  Ansökan om igångsättningstillstånd och medel för projektering, utredning och mindre åtgärder av Metropol Kulturhus (Hasslarp 7) - KsAu

 •   14

  Förordnande av säkerhetsskyddschef och biträdande signalskyddschef - KS

 •   15

  Inventering av skyddsrum

 •   16

  Information säkerhet

 •   17

  Ansökan om medel och igångsättningstillstånd för nybyggnation av allhall i Ludvigsborg

 •   18

  Val av stämmoombud Kommuninvest - KS

 •   19

  Gemensamma möten Kommunstyrelsens arbetsutskott Höör

 •   20

  Uppdrag - certifierad utbildning ekonomi, upphandling och inköp

 •   21

  Information om migrering till Intune

 •   22

  Reglemente för partistöd mandatperioden 2023-2026

 •   23

  HR-information

 •   24

  Ekonomisk information

 •   25

  Information Strategi och utveckling

 •   26

  Kommundirektören informerar

 •   27

  Kommunstyrelsens ordförande informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.